Tietosuojaseloste Basic Fit Gym Oy / Fitnesspalatsi

01.11.2020

Rekisterinpitäjä: Basic Fit Gym Oy (jäljempänä Fitnesspalatsi)
y-tunnus 2994017-8 Osoite: Eerikinkatu 7, 20100 Turku.


Fitnesspalatsi tallentaa ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Tilaamalla Fitnesspalatsi verkkokaupasta, tai asiakaspalvelusta, asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen. Henkilötietojen antaminen on edellytys asiakkuudelle, ilman täydellisiä tietoja ei asiakkuutta voida myöntää.
Rekisterin käyttötarkoituksia ovat mm:

 • Asiakkuuden ylläpito, kuten tilausten käsittely, toimitus, palvelukokonaisuus ja laskutus
 • Asiakkuuteen liittyvä viestintä
 • Kirjanpito, sekä mahdolliset muut lakiin perustuvat viranomaisvaatimukset.

Käyttökokemuksen parantaminen, tuotesuositusten antaminen ja markkinoinnin kohdennus. Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä, sekä viranomaisten ohjeita. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Fitnesspalatsi asiakasrekisteri sisältää mm. seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika, tai henkilötunnus.
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot, esimerkiksi muu maksaja.
 • Tilaushistoria, sekä niihin liittyvät mahdolliset lisätietomerkinnät.
 • Asiakkaan käyntihistoria

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.
Kirjanpitolaki asettaa velvoitteita osan tiedoista pidempiaikaiselle tallentamiselle.

Henkilötietoja vastaanottavat:

 • Yritys ja sen työntekijät
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa ja välittää maksuja, sekä laskutusaineistoja.

Rekisterin tiedot koostuvat asiakkaan itse ilmoittamista tiedoista, sekä muutoin kerättävistä tiedoista, joiden keräämiseen asiakas on antanut luvan, tai jotka on muuten julkisesti saatavilla.


Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilötiedot
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi oikeus kieltää markkinoinnin)
 • Oikeus vastustaa käsittelyä
 • Oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi oikeus peruuttaa suostumus markkinointiin)
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Muutoksista tulee ilmoittaa sähköpostitse asiakaspalveluumme, ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Fitnesspalatsin internetsivuilta.


Evästeiden käyttö:
Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. Fitnesspalatsi käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista, käyttäjä voi milloin tahansa poistaa evästeet omalta päätelaitteeltaan.